Er Gutenberg en god ide?

Er Gutenberg en god ide?

Dato:

Kategori: Nyheder

Tags: Gutenberg, WordPress

Er Gutenberg en god ide?

Det spørgsmål er det endnu for tidligt at svare på, selvom WordPress 5.0 Gutenberg Release Candidate RC2  blev frigivet i dag.

Det er især den nye ‘block‘ baserede Gutenberg editor i WordPress, det handler om i de seneste to Release Candidates af WordPress 5.0.

Den endelige frigivelse af WordPress 5.0 har været forsinket.

Den skulle være frigivet d. 27. november, men den måtte udsættes på grund af problemer med tilgængelighed og stabilitet i den nye Gutenberg editor.

Nu skriver wordpress.org i en artikel i forbindelse med udgivelsen af RC2, at en endelig dato for frigivelsen af WordPress 5.0 vil blive meddelt senere.

WordPress Core Team ønsker mere tid til at samle indtryk og feed-back fra testbrugere om den nye RC2.

I den ovennævnte artikel findes også en liste over de forbedringer, der er sket siden frigivelsen af RC1.

Hvad kan vi vente os af WordPress 5.0?

WordPress 5.0 er det store runde fem-tal til trods ikke en ny og fundamental anderledes WordPress version… og dog.

Selvom selve WordPress i 5.0 versionen ifølge wordpress.org kun indeholder mindre forbedringer og ændringer, så ændres totaloplevelsen af WordPress radikalt i kommende versioner.

Det skyldes den nye Gutenberg editor, der skal afløse den klassiske editor i WordPress.

Gutenberg

Den nye Gutenberg editor er en editor, der fungerer på en helt ny måde.

Spørgsmålet er ‘Er Gutenberg en god ide?’

I stedet for den ‘gamle’ WYSIWYG editor med alle de muligheder for ekstra funktioner, plugin baserede, som den indeholdt, så er Gutenberg et slags opgør med den form for editor.

Den er i hvertfald noget ganske anderledes.

Gutenberg editoren fungerer ved hjælp af såkaldte ‘blocks’, der ved første øjekast kan minde om den måde, som mange af de efterhånden allestednærværende Page Builders fungerer på.

Page Builders til WordPress har de seneste fem-seks år gået deres sejrsgang overalt i WordPress miljøerne.

Page Builders kan i dag fås både som stand-alone løsninger i WordPress og/eller som en indbygget del af mange WordPress temaer.

Den store iøjnefaldende forskel er at Gutenberg IKKE er en Page Builder, men er en ny integreret del af WordPress oplevelsen.

Gutenberg erstatter den klassiske editor, men det er stadig muligt at fortsætte med den ‘gamle’ editor og ignorere Gutenberg – ihvertfald indtil videre.

Blocks

Blocks er ‘det nye sort’ i WordPress i den forstand at Blocks helt afløser den gamle editor med dens Rich Text editor.

I den klassiske editor indsættes forskellige typer indhold, f.eks. billeder, lyd, og andre formaterede indholdstyper, f.eks. kolonner, shortcodes etc. som en samlet tekststreng i WordPress databasen.

Blocks treat Paragraphs, Headings, Media, Embeds all as components that strung together make up the content stored in the WordPress database, replacing the traditional concept of freeform text with embedded media and shortcodes.
WordPress Designer & Developer Handbook

I den nuværende editor kan brugeres evner og kendskab til HTML kode være afgørende for hvor avancerede sider og artikler, der kan opbygges… og i hvor høj grad de indbyggede begrænsninger i editoren kan overskrides.

Det kan meget hurtigt udvikle sig til et sandt mareridt, især hvis en ikke-kyndig WordPress bruger begynder at flytte rundt på HTML-koderne.

Det er en af grundene til at de mange Page Builders har fået så stor succes med deres drag-and-drop interface.

Med Gutenberg kan man nu indsætte specifikke ‘blocks’, der tilsammen vil udgøre en sides eller artikels indhold.

Strukturen, (rækkeføgen af blocks), kan nemt ændres og flyttes rundt.

Indholdet på en hvilken som helst side eller artikel i WordPress kan nu opbygges af enkelte blokke, der kan indsættes og redigeres i den nye Gutenberg editor.

Den del ligner meget den måde de allestedsnærværende Page Builders fungerer på.

Gutenberg indeholder et forholdsvis stort antal indbyggede blocks i Gutenberg, der tilsammen giver flere muligheder for at opbygge sider med separate elementer, f.eks. billeder, tekst, kolonner mv.

Der er allerede masser af tredje-part Blocks-tilføjelser i WordPress og mange flere er på vej.

Blocks er hierakisk opbygget; en block kan være en child-block.

På den måde er en WordPress side eller artikel, der er lavet med Gutenberg, en samling af blokke, (Blocks) hvis rækkefølge, udseende og opbygning er valgt af den person, der redigerer WordPress.

Et paradigmeskifte

Gutenberg er en meget stor satsning fra wordpress.orgs side.

Uanset hvordan man vender og drejer det, så markerer Gutenberg et paradigmeskift i WordPress.

Før Gutenberg var et godt kendskab til on-page HTML kodning en stor fordel hvis man vil skabe avancerede sider og artikler i WordPress.

I hvertfald hvis man vil undgå Page Builders eller temaer, der fylder trafikken mellem websted og server op med unødvendigt store og langvarige forespørgsler.

Med Blocks er alt dette allerede på plads, eftersom en ‘block’ er en dedikeret indholds-blok, (et bagvedliggende JavaScript objekt), hvor indholdet genereres med en ny og simpel syntaks.

F.eks. ser notationen for en tekst-blok (‘paragraph block’) forbløffende enkel ud:

<!-- wp:paragraph {"key": "value"} -->
<p>Welcome to the world of blocks.</p>
<!-- /wp:paragraph --> *

HTML kendskab er ikke længere nødvendigt

Man kan blot bruge løs af de dedikerede indholdsblokke og så koncentrere sig om at strukturere blokkene indbyrdes på siden.

En helt ny måde at tænke websites på

Vi har selv testet Gutenberg grundigt de sidste uger og vi er egentlig meget godt tilfredse.

Gutenberg kan være, (vil være) det ‘next step’, der bringer WordPress foran de mange Page Builders og muligvis overflødiggør dem på længere sigt.

Ikke at vi tror, at det er målet for wordpress.org, men det kan blive en naturlig konsekvens.

Gutenberg kan blive det, der gør WordPress helt unik som CMS. Det vil tiden vise.

Gutenberg er langt fra færdigudviklet og der mangler meget endnu før Gutenberg kan siges at være en kvalificeret afløser til den klassiske editor.

  • Vi har netop i dag konstateret mindst én bug i RC2 og har meddelt dette til WordPress.
  • Der er tilsyneladende udfordringer med tilgængeligheden i den nye Gutenberg.
    Det har vi ikke testet for, men bølgerne er vistnok gået temmelig højt i det projektteam, der håndterer tilgængelighed i Gutenberg.
    Så højt så en af de ledende udviklere forlod teamet i sidste måned.
  • Der tilsyneladende stadig problemer med stabiliteten i Gutenberg – de skal selvfølgelig løses og det bliver de.

En stor udfordring – for WordPress og for brugerne

De fordele, der skulle være ved Gutenberg og ideerne bag ‘blocks’ tanken er ikke blevet formidlet særlig klart og tydeligt.

Hele lanceringen og opvarmningen til frigivelsen af Gutenberg har været præget af en manglende kommunikation om hvad det præcis er, der gør Gutenberg til en god afløser af den klassiske editor.

Hvis man læser den tekniske dokumentation får man et vist indblik i hvad Gutenberg og Blocks er.

En grundigere ‘salgsindsats’ om hvad Gutenberg er og kan, som den klassiske editor ikke kan, ville være det rigtige… og gerne forklaret for børn.

Det har i mange andre sammenhænge vist sig som en rigtig god ide.

Men selv den open-source tradition, der har gjort WordPress mulig, har ikke vist sig som tilstrækkelig til at informere bredt om fordelene ved Gutenberg.

WordPress har millioner af brugere verden over.

Vi tror det kun er en promille af dem, der reelt ved præcist hvad Gutenberg og Blocks skal gøre godt for.

Svar på spørgsmålet: Er Gutenberg en god ide?

Ja, vi mener Gutenberg er en rigtig god ide!

Det er bare ikke sikkert at alle synes det.

Det er langt fra sikkert, at såkaldt ‘almindelige’ brugere, der bruger WordPress dagligt til deres egen personlige blog, (dem er der mange mange tusinde af verden over), og/eller de mange brugere, der sidder som redaktører i virksomheder over hele verden, uden den store baggrundsviden om WordPress, vil tage godt imod Gutenberg.

Vi frygter, at der vil mange dagligdags brugere, der vil få tunnelsyn og instinktivt vil afvise det nye og ganske anderledes interface i WordPress 5.0.

Så faren er at Gutenberg bliver en niche for ‘the nerdy’ i WordPress fællesskabet.

* Denne artikel er oprindeligt skrevet i den ‘gamle’ editor i WordPress, hvor visning af kodestumper altid har været en udfordring.
Det kunne tage mange forsøg før en kodestump faktisk blev vist og ikke taget for ‘gode varer‘, så editoren opfattede notationen som kode.
Med Gutenberg vælger man blot en ‘code-block’, så vises koden – som kode…